ระบบจานอาหารสำหรับไก่เนื้อ KSP.
 • มีลิ้นปิด-เปิดการจ่ายอาหาร
 • ง่ายต่อการปรับระดับอาหาร
 • มีการออกแบบ เพื่อสะดวก ในการกินอาหาร
 • ก้นจานตื้นเหมาะสำหรับไก่อายุ 1 วัน
 • ลดความคมของตะแกรงทำให้ไก่ไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อกินอาหาร
 • ง่ายต่อการจัดการตั้งแต่ไก่เล็กจนถึงไก่รุ่นใหญ่ หรือทำความสะอาดระหว่างรุ่น
 • มีช่องหน้าต่างสำหรับการเลี้ยงไก่เล็ก
 • จานสามารถหมุนได้รอบตัวเพื่อลดการช้ำของบริเวณอกไก่ระหว่างกินอาหาร
   
 
 
  นวัตกรรมใหม่ของการเก็บอาหาร
  ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของไซโล
 • ทนทานเพราะผลิตจากโลหะอย่างดี
 • ลดปัญหาแรงงานในการเคลื่อนย้ายอาหารแบบเป็นถุง
 • ประหยัดเวลากว่าการให้แบบถุง
 • อาหารไม่ตกหล่นเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้อย
 
 
  ระบบให้อาหารอัตโนมัติแบบจาน KSP.
  เป็นระบบการลำเลียงอาหารในท่อปิดโดยใช้สกรูเกลียว
  (AUGER) เป็นตัวพาอาหาร มายังจานอาหารที่ติดกับท่อ
  ควบคุมการทำงานด้วยลีมิตสวัสต์ที่จานควบคุมท้ายเล้า
  เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่แบบหนาแน่น ใช้ได้กับไก่เนื้อ
  ประมาณ 35-55 ตัว / 1 จาน
 • อาหารสดใหม่เสมอ
 • ลดการสูญเสียจากการหกหล่น
 • สามารถปรับความสูงได้ตามอายุไก่
 • ประหยัดเวลา และแรงงาน
 
 
  ระบบให้น้ำไก่อัตโนมัติ (นิปเปิ้ล) KSP.
  เป็นระบบการให้น้ำแบบท่อปิดทำให้ไก่สามารถบริโภค
  น้ำที่สะอาดปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการแม้ใน
  ช่วงหน้าร้อน ระบบน้ำนิปเปิ้ลสามารถใช้กับไก่เนื้อและ
  ไก่รุ่นในอัตราส่วน 15-25 ตัว / นิปเปิ้ล 1 หัว
  คุณสมบัติของระบบให้น้ำไก่อัตโนมัติ(นิปเปิ้ล) KSP.
 • สะดวกในการติดตั้งและใช้งานด้วยระบบน็อคดาวน์
 • ปรับระดับความสูงตามอายุของไก่
 • ปรับแรงดันของน้ำให้เหมาะสมกับการกินของไก่
 • สามารถติดตั้งควบคู่กับระบบกรองน้ำและชุดผสมน้ำยา
  ได้ทันที
 
 
  ผ้าม่าน PVC. พลาสติก
 • กันการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรง
 • เพื่อควบคุมความเข้มของแสง
 • ปรับแรงดันของน้ำให้เหมาะสมกับการกินของไก่
 • สามารถปรับลดผ้าม่านลงเพื่อช่วยลดการสูญเสียอันเนื่อง
  จากไฟฟ้าดับ
 
 
    NEXT>>