ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

บริษัท เค.เอส.พี อุปกรณ์ จำกัด
51/845 หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 035-200-891-6
แฟกซ์ : 035-200859
E-mail : market@kspthailand.com

Latitude = 14.20640 , Longitude = 100.66674

   (คลิกที่ชื่อพื้นที่ เพื่อดูรายละเอียดค่ะ)
 
 
 • เครื่องคัดไข่และแปรรูป,กิจการไก่ใข่ในเครือ
 •    
  คุณชินวัตร   ชื่นชอบสุข
  Mobile : 083-9895920
  ธุรการ : 083-9895940
  E-mail : shinnawatra.cho@kspthailand.com

 • พื้นที่ขายสัตว์น้ำภาคใต้
 •    
  คุณอภิศักดิ์   ธิติมาธัญญากุล
  Mobile : 083-9895906
  ธุรการ : 083-9895924
  E-mail : apisak.thi@kspthailand.com

 • พื้นที่ขายสัตว์น้ำภาคตะวันออก
 •    
  คุณรัชฎาวรรณ   แก้วทุ่งมน
  Mobile : 083-9895907
  ธุรการ : 083-9895924
  E-mail : rutchadawan.kae@kspthailand.com

     
  คุณสมบัติ  งามขำ
  Mobile : 085-9802944
  ธุรการ : 083-9895924
  E-mail : sombat. nga@kspthailand. com

 • พื้นที่ขายสายกรุงเทพ
 •    
  คุณสายันต์  ผาโครต
  Mobile : 083-9895893
  ธุรการ : 083-9895940
  E-mail : sayun.pak@kspthailand.com

 • พื้นที่ขายสายตะวันตก
 •    
  คุณสิน  ศรีคำวรรณ
  Mobile : 083-9895894
  ธุรการ : 083-9895904
  E-mail : sin.sri@kspthailand.com

 • พื้นที่ขายสายเหนือ
 •    
  คุณศรายุทธ์  กลั่นสุคนธ์
  Mobile : 083-9895903
  ธุรการ : 083-9895940
  E-mail : sarayut.klu@kspthailand.com

 • พื้นที่ขายสายใต้
 •    
  คุณธีระศักดิ์   พันธ์ครุธเดช
  Mobile : 083-9895894
  ธุรการ : 083-9895904
  E-mail : sin.sri@kspthailand.com

 • พื้นที่ขายสายในเครือ
 •    
  คุณชินวัตร  ชื่นชอบสุข
  Mobile : 083-9895896
  ธุรการ : 083-9895931
  E-mail : shinnawatra.cho@kspthailand.com

 • พื้นที่ขายสายตะวันออกเฉียงเหนือ
 •    
  คุณชาตรี   ภูมิไถล
  Mobile : 083-9895900
  ธุรการ : 083-9895904
  E-mail : chatri.poo@kspthailand.com

 • พื้นที่ขายสายตะวันออก
 •    
  คุณศิวัสว์   กิจจิว
  Mobile : 083-9895914
  ธุรการ : 083-9895931
  E-mail : siwat.kij@kspthailand.com

 • พื้นที่การขาย อุปกรณ์ตู้ฟัก
 •    
  คุณรุ่งโรจน์   สนั่น
  Mobile : 083-9895926
  ธุรการ : 083-9895939
  E-mail : Rungroj.San@kspthailand.com

 • พื้นที่ขายต่างประเทศ
 •    
  คุณพิเชษฐ์   โพธิ์แย้มจิตร์
  Mobile : 089-1322020
  E-mail : phichet@kspthailand.com

     
  คุณถาวร   ศิริลัภยานนท์
  Mobile : 089-1202508
  E-mail : seng.kpi@gmail.com

 


 

 
   
 
ชื่อบริษัท :  
ชื่อผู้ติดต่อ :  
ตำแหน่ง :  
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
E-mail :  
ที่อยู่ :  
รายละเอียด :  
 
แนวโน้มธุรกิจปศุสัตว์ :  
ประเภทอุปกรณ์ที่สนใจ :  
สินค้าที่สนใจ :