ขาตั้งกรงตับ แบบเอเฟรม สะดวกในการติดตั้ง
  • ไม่เสียพื้นที่ในช่องกรงตับทำให้สามารถจุไก่ได้เท่ากันทุกช่อง
  • ไม่มีแป็ปคาดกรงทำให้ไม่มีขี้ไก่ติดค้างสะดวกในการทำความสะอาด
  • ประหยัดพื้นที่ในการวางกรง
  • ขากรงทำจากเหล็กขึ้นรูปชุบกัลวาไนส์
   
ระบบน้ำแบบท่อนิปเปิ้ล
ไก่กินน้ำจากนิปเปิ้ลได้รอบ 360 องศา บริษัทใช้ท่อพีวีซีเหลี่ยม
ทำให้การติดตั้งง่าย การติดตั้งนิปเปิ้ลกับท่ออยู่ในระดับเดียวกัน
น้ำสะอาด ไก่ปราศจากโรค เนื่องจากเป็นท่อระบบปิด
 
 
 
 
 
    NEXT>>