สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในปัจจุบัน เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้
หากมีการออกแบบระบบทำความเย็นภายในโรงเรือนที่ถูกต้อง การเพิ่มระบบทำความเย็นโดยใช้การระเหยของน้ำ (EVAPORATIVE COLLING SYSTEM)  ระบบนี้เรียกสั้นๆ ว่า  "อีเว็ป"  เป็นระบบที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่มีอากาศร้อน  ส่วนประกอบของระบบอีเว็ป
จะประกอบด้วย  "แผ่นรังผึ้ง"  (COLLING PAD)  ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับให้น้ำไหลผ่านลงมา แผ่นรังผึ้งนี้จะทำด้วยกระดาษแข็งเคลือบด้วย
สารเคมี ที่ไม่ระเหยติดตั้งไว้ที่บริเวณส่วนต้นของโรงเรือนอยู่ด้านข้างของโรงเรือนทั้ง 2 ด้าน ถัดจากแผ่นรังผึ้งไปจนถึงท้ายโรงเรือนกั้นด้วย
ผ้าม่านพลาสติก ส่วนด้ายท้ายสุดจะเป็นพัดลมดูดอากาศ (EXHAUST FAN) สำหรับดูดอากาศ และความชื้นออกนอกโรงเรือน นอกจากนี้จะมีฉนวนกันความร้อนซึ่งเป็นตัวกันความร้อนจากภายนอกโดยจะบุไว้ที่บริเวณหลังคา ด้านหน้าและด้านหลังของโรงเรือน
        หลักการของระบบนี้ คือ การให้อากาศผ่านเข้าในร่องของแผ่นรังผึ้งที่เปียกน้ำ อากาศที่ผ่านเข้ามาจะคายความร้อนให้น้ำทำให้อากาศนั้นเย็นลง จากนั้นจะไหลผ่านเข้ามาภายในโรงเรือน ก่อนที่จะถูกระบายออกนอกโรงเรือนด้วยพัดลมท้ายเล้า
 
 
  แนวคิดในการสร้างโรงเรือนปรับอากาศ EVAPORATIVE COOLING SYSTEM
 • เพื่อให้สามารถปรับระบบระบายอากาศภายในโรงเรือนให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิ
  ที่เปลี่ยนแปลง
 • เพื่อให้มีการไหลเวียนของอากาศภายในโรงเรือน
 • เพื่อให้สามารถลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้ต่ำลงในฤดูร้อน
 • เพื่อให้สามารถลดก๊าซต่างๆ ภายในโรงเรือน
 • เพื่อลดแรงงานและเวลาในการรักษาอุณหภูมิในโรงเรือน
 • เพื่อให้สามารถเพิ่มความหนาแน่นในการเลี้ยง
 • เพื่อให้ใช้โปรแกรมการควบคุมแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
    NEXT>>