ที่ผลิตเพื่อความต้องการและลักษณะการใช้งานของเกษตรกร ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอ
       ใส่ใจในรายละเอียด การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรงไก่ไข่อัตโนมัติ ให้เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน ด้วยรูปแบบที่โปร่ง ระบายอาการได้ดี ประหยัดพื้นที่
 
“KSP” ระบบโซ่ลำเลียงอาหาร ให้วิธีการลำเลียงอาหารแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระบบการขับให้เลือก 2 แบบ ดังนี้
 
   
 

 
  ระบบให้อาหารอัตโนมัติสำหรับไก่พันธุ์
  ระบบให้อาหารอัตโนมัติแบบโซ่
 • ส่งอาหารด้วยความเร็ว 60 ฟุตต่อ นาที และกระจายอาหารทั้งโรงเรือนได้ ภายใน 10-12 นาที
 • หรือส่งอาหารด้วยความเร็วสูง 120 ฟุต ต่อนาที และกระจายอาหารทั้งโรงเรือนได้ ภายใน 5-6 นาที
 • มีให้เลือกทั้งระบบเลนเดี่ยว, เลนคู่ทางเดียว-สวนทาง
 • สามารถตั้งเวลา การให้อาหารได้
 • ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา

 • ด้วยคุณสมบัติของระบบโซ่ลำเลียงอาหาร
 • การลงทุนต่ำ
 • ง่ายต่อการจัดการและการติดตั้ง
 • ลดการบำรุงรักษา
 
 
    NEXT>>