default

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ในวันนี้ทางบริษัทเค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด
ได้รับเกียรติจากคุณจิตภินันท์ รัตนชัยสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการด้านบริหารงานพนักงานสัมพันธ์  ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือคุณสุนทร ภาคโคไคร ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท


default

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ภาพกิจกรรมดีๆ จากทางหน่วยงานความปลอดภัยและเพื่อนพนักงานบริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด

ได้จัดโครงการ "เสริมสร้างความปลอดภัยและสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ชุมชนหมู่บ้านเจษฎา 6 จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น และให้เด็กในชุมชน ได้อบรมและฝึกซ้อมขั้นตอนการอพยพหนีไฟ  พร้อมกับส่งเสริมสุขภาพด้วยการให้ฝึกปฎิบัติการแปรงฟันและล้างมืออย่างถูกวิธี

default

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ภาพกิจกรรมดีๆ จากทางชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ KSP BIKE CLUB ,ทีมงาน CSR และเพื่อนพนักงานบริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด
ร่วมกิจกรรม "ปันรอยยิ้ม มอบความสุขสู่มือน้อง" เพื่อส่งมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา พร้อมร่วมทำกิจกรรมและให้ความรู้เรื่องจักรยาน แก่ทางโรงเรียนวัดกุฏีประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

website counter