อบรมหลักสูตร "พื้นฐานการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ไก่รุ่น - ไก่ข่ การระบายอากาศ และการป้องกันโรค"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 3-4 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา ทีมงานขาย และทีมงานบริการติดตั้ง บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด  ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร  "พื้นฐานการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ไก่รุ่น - ไก่ข่ การระบายอากาศ และการป้องกันโรค"  ณ ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพิ่มเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทีมงานอย่างไม่หยุดยั้ง  ดั่งวิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำธุรกิจอุปกรณ์การเกษตรในภูมิภาคเอเชีย
เป็นเลิศด้านสินค้า และเทคโนโลยีอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
ในด้านการผลิต จำหน่าย และให้บริการ

          

          


 
     
 
  << BACK >>