กิจกรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เช้าวันนี้ถือเป็นโอกาศวันพืชมงคล ทาง K.S.P. ได้จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day ครั้งที่ 2" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัน ที่คะณผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานได้ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ ผม Mr.KSP จึงขอเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ

          

          


 
     
 
  << BACK >>